STT TUYẾN ĐƯỜNG XE 4 CHỖ XE 7 CHỖ XE 16 CHỖ
1 Bến Tre – Phan thiết, Mũi né 2.500k 2.800k Call
2 Bến Tre – Long khánh 1.700k 1.900k Call
3 Bến Tre – Vũng tàu 1.700k 1.900k Call
4 Bến Tre – Long hải 1.700k 2.000k Call
5 Bến Tre – Bà rịa 1.500k 1.800k Call
6 Bến Tre – Tân an,Long an 800k 1.000k Call
7 Bến Tre – Tp.Hồ Chí Minh 1.100k 1.300k Call
8 Bến Tre – Vĩnh long 700k 1000k Call
9 Bến Tre – Cần thơ 1.100k 1.400k Call